close
close
Menu

Конзулати

КОНЗУЛАТИ

Грчка је земља чланица Европске уније. Држављани земаља Европске уније могу да уђу у Грчку само са личном картом или пасошем.

Грчка је потписница Шенгенског (Schengen) споразума. Због тога за држављане земаља потписница Шенгенског споразума није потребна виза.

Држављанима других земаља је потребна виза да би ступили на Шенгенски простор. Земље потписнице Шенгенског споразума имају заједничка правила која се тичу визног режима за краћи боравак која важе за све земље Шенгена. Ове визе дозвољавају лицу којем је виза издата да борави и путује по територији држава Шенгена највише 90 дана у периоду од 180 дана.

Потражите више релевантних информација у локалним грчким амбасадама и конзулатима. Више информација овде.

Конзулате у Солуну имају следеће земље:

Почасни конзулат Хрватске

Уго Викторос 14 (Ougko Viktoros 14), 54625, Солун

Тел: 2310548203, Факс: 2310514785

E-mail: info@viorelis.com

Генерални конзулат САД

Цимиски 43 (Tsimiski 43), VII спрат, Тржни центар Трг ОДЕОН, 54623, Солун

Тел: 2310242905, Факс: 2310242927

E-mail: usconsulate@stete.gov

Веб страница: thessaloniki.usconsulate.gov

Конзулат Мађарске

Франгон 3 (Fragkon 3), 54626, Солун

Тел: 2310555049, Факс: 2310555049

E-mail: hucothes@yahoo.gr

Веб страница: www.mfa.gov.hu

Конзуларна канцеларија за економска и комерцијална питања (БЈРМ-FYROM)

Цимиски 43 (Tsimiski 43), 54630, Солун

Тел: 2310277347-8, Факс: 2310278598

E-mail: solun@mfa.gov.mk

Веб страница: selanik.bk.mfa.gov.tr/

Почасни конзулат Казахстана

Наварху Кундуриоту 19 (Kountouriotou 19), 54625, Солун

Τел: 2310540546, Факс: 2310540911

E-mail: kazcons@otenet.gr

Веб страница: www.kazembassy.gr